Šviesa. Menas. Inovacijos.
 
 

Pastato Ateities g.10, Vilniuje Fasadų atnaujinimo ir dekoratyvinio apšvietimo architektūrinės koncepcijos konkursas

Bendrosios nuostatos

Užsakančioji organizacija (užsakovas)  – UAB „Gaudrė“ vykdo  Pastato Ateities g.10, Vilniuje fasado atnaujinimo ir dekoratyvinio apšvietimo architektūrinės koncepcijos (projektinių pasiūlymų) konkursą ( toliau - Konkursas ); Konkurso organizatorius – UAB „Gaudrė“; Konkursas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio  pripažinimo ir proporcingumo principų.

Projekto konkurso objektas ir tikslas

Projekto konkurso objektas – Pastato Ateities g.10, Vilniuje fasado atnaujinimo ir dekoratyvinio apšvietimo architektūrinės koncepcijos (projektinių pasiūlymų) projektas; Projekto konkurso tikslas – iš konkursui pateiktų projektų atrinkti geriausią architektūrinę koncepciją atspindinčią modernų ir inovatyvų įmonės veiklos pobūdį, esamos „pramoninės“ urbanistinės struktūros humanizavimą;

Konkursinės medžiagos pateikimas

Konkurso dalyviai konkurso medžiagą gali gauti Vilniaus Akademijos Architektūros katedroje ir ten bus skelbiami dokumentų paaiškinimai, patikslinimai, papildoma informacija (atsakingas asmuo lektorius Artūras Burba).

Konkursinių darbų pateikimas

Dalyvis gali pateikti tik vieną projektą – individualiai arba kaip grupės (ne daugiau kaip 3 asmenų) dalyvis. Dalyvio projektas turi būti pateikiamas lietuvių kalba. Projektas turi būti pateiktas popieriniame variante ir skaitmeninėje laikmenoje. Projektas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo mėn. 26 d. 15val. 00min. į Vilniaus Dailės Akademijos Architektūros katedrą; Vėliau gauti projektai nebus priimami.

Konkurso laimėtojų prizai

 Konkurso laimėtojams skirs apdovanojimą (premiją); Vertinimo komisija, įvertinusi konkursui pateiktus projektus, atrenka tris geriausius darbus pateikusius autorius / autorinius kolektyvus, skiriant po vieną pirmą, antrą ir trečią vietas, sumokant tokio dydžio premijas: Pirmosios vietos laimėtojui bus skiriama 200€  premija; antrosios – 150 €; trečiosios – 100 € premija.

 

 

 

 

 

 

Į naujienų sąrašą