Šviesa. Menas. Inovacijos.
 
 

Balandžio 2 d. 17val. UAB,,Gaudrė“ salone atidaroma Vytauto Babelio darbų paroda


Vytautas Babelis gimė Vilkaviškyje. Tapybos pleneruose dalyvauja jau nuo 1979 m. Surengė 18 autorinių parodų. 2006 m. jam suteiktas meno kūrėjo vardas. 2009-2010 m. dalyvavo internetiniame „Saatchi showdown“ konkurse, kur 12 jo paveikslų pateko į favoritų 50-ukus. 2009 m. priimtas į tarptautinę menininkų sąjungą „ARS NOVA Suisse“.Priklauso Vilniaus menininkų draugijai „Plekšnė“. Fotografuoja nuo 1964 m.

Vytautas Babelis ne vieną dešimtį metų sukasi kūrybos verpetuose.Vaizdai Vytautui ne tik bendravimo su visuomene priemonė, paveikslas – autoriaus filosofinės sistemos fragmentas. Kiekvienas menininkas daugiau ar mažiau iliustruoja savo mintis. V. Babelio paveikslai nėra iliustracijos. Paveikslo atsiradimo priežastis yra mintis, kurią norėtų atskleisti žiūrovui.Vytautas savame spalviniame registre skaido, trupina regimą vaizdą. Jo paveikslų spalvinę struktūrą sudaro derantys, muzikalūs, harmoningi sąskambiai.V. Babelis permatomais paverčia ir šešėlius. Visa paveikslo erdvė suprantama ir atpažįstama, visur gyva ir jauku. Ir naktį vaizduodamas meistras išlieka savimi. Nepereina į bevardę abstrakciją. Tamsoje viskas atpažinta ir suprasta visada paliekant erdvės paslapčiai. Paslaptis įsileidžiama tiek, kiek deformuojama natūra. Naudodamas taiklų, gyvą, kartais šmaikštų potėpį, Vytautas stilizuoja vaizdą. Daiktų siluetai, spalvinių dėmių kontūrai sutelkiami bendram kompoziciniam sumanymui. Paveiksluose menininkas tampa kūrėju, sutvarko gamtovaizdį, parodo per savo asmeninę prizmę. Tai vienas iš postimpresionistinių principų, esančių V. Babelio tapybos kodekse.

Tapytojas ignoruoja šiuolaikiniame mene madingą dirbtinumą, farsą, sarkazmą, eklektiką, kičą. Jis neleidžia sau šaipytis iš žiūrovo. Vienas iš svarbiausių menininko kūrybos kodekso kriterijų – nuoširdumas. Tapytojas sąžiningai dėsto žiūrovui tiesas. Džiaugsmas gyvenimu yra spalvinio registro pasirinkimo pagrindas. Priklausomai nuo temos dramatiškumo, organizuojama paveikslo toninė architektūra. V. Babelis vengia akivaizdžių kontrastų: tamsūs ir šviesūs plotai švelniai keičia vienas kitą. Kaip jungimo priemonė naudojamas spalvos intensyvumas, potepiai, dažo faktūra. Šis menininkas yra pastozinės tapybos meistras. Jam paveikslo faktūra – svarbus ir reikalingas komponentas. Faktūrų sukuriami blikai harmoningai dera su skaidomos spalvos mirgėjimu, potepiais. Lietuvių tautodailės tradicinės tapybos srityje V. Babelio kūryba prasminga ir reikšminga kaip šiuolaikiškumo pavyzdys. Jame susipina lietuvių tradicinės tapybos tęstinumas su postimpresionistinės kultūros elementais.

 

 

 

 

 

 

Į naujienų sąrašą