Šviesa. Menas. Inovacijos.
 
 

Pastato Ateities g. 10 fasado atnaujinimo koncepcijos konkursas

UAB „Gaudrė“ bendradarbiaudama su Vilniaus dailės akademija vykdo uždarą, pastato Ateities g.10, Vilniuje fasado atnaujinimo ir dekoratyvinio apšvietimo architektūrinės koncepcijos (projektinių pasiūlymų), konkursą. Konkurso dalyviai – Vilniaus dailės akademijos studentai. Projekto konkurso tikslas – iš konkursui pateiktų projektų atrinkti geriausią architektūrinę koncepciją atspindinčią modernų ir inovatyvų įmonės veiklos pobūdį, esamos „pramoninės“ urbanistinės struktūros humanizavimą. Vertinimo komisija, įvertinusi konkursui pateiktus projektus, atrenka tris geriausius darbus pateikusius autorius / autorinius kolektyvus, skiriant po vieną pirmą, antrą ir trečią vietas.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

- Idėjos įgyvendinamumas, ekonomiškumas (racionalūs konstrukcijų sprendiniai);

- Idėjos aiškumas, inovatyvumas, darna su aplinka (aiškiai ir šiuolaikiškai perteiktas apšvietimo   firmos įvaizdis, organiškas ryšys su urbanistine aplinka);

- Idėjos išbaigtumas (pirmenybė teikiama išsamesniems sprendiniams).

Konkurso projektinė medžiaga pateikiama iki 2015 m. kovo mėn. 26 d. Pateikti projektai bus eksponuojami UAB „Gaudrė“  patalpose adresu Ateities g.10, Vilniuje.

 

 

 

 

 

 

 

Į naujienų sąrašą