Šviesa. Menas. Inovacijos.
 
 

Verslui

Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčios (unikalus objekto kodas 17311) Maironio g. 6, Vilniuje, interjero apšvietimo projektas

 • DSC02291
 • DSC02303
 • DSC02317
 • DSC02318
 • DSC02332
 • DSC02333
 • DSC02347
 • DSC2357
 • DSC2375
 • DSC2380
 • DSC2398
 • DSC2416

Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčia (unikalus objekto kodas kultūros registre 17311, kultūros paminklo kodas G204K1P, unikalus numeris 1094-0223-3056) Maironio g. 6, Vilnius

Paruošti VILNIAUS ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO IR ŠVENTOJO BERNARDINO SIENIEČIO BAŽNYČIOS (unikalus objekto kodas 17311), MAIRONIO G. 6, VILNIUJE, PAGRINDINĖS PATALPOS IR TRIJŲ KARALIŲ KOPLYČIOS APŠVIETIMO PROJEKTUS.
Bendradarbiaujant su rekonstrukcijos projekto architektais ir užsakovais parinkti apšvietimo įrangą, užtikrinti reikiamą apšvietą atsižvelgiant į energetinį efektyvumą ir patogų apšvietimo įrangos priežiūrą bei valdymą.

Vykdant Vilniaus Bernardinų bažnyčios rekonstrukciją, buvo būtina išspręsti vidaus apšvietimo klausimą. Šventojo Pranciškaus ir Šventojo Bernardino vienuolyno atstovai dar 2010 m. kreipėsi į UAB „Gaudrė“ specialistus dėl apšvietimo projekto parengimo. Tuo metu buvo vykdomi Trijų karalių koplyčios rekonstrukcijos darbai ir tik rengiamasi pagrindinės Šventojo Pranciškaus Asyžiečio ir Bernardino Sieniečio bažnyčios erdvės rekonstrukcijai.
Apšvietimo projektas buvo vykdomas dviem etapais. Akivaizdu, mat tuo metu reikėjo greito Trijų karalių koplyčios apšvietimo sprendimo. Įvertinus viso šio objekto svarbą, buvo nuspręsta nepalikti vietos atsitiktinumams ir parengti koplyčios, o vėliau ir pagrindinės bažnyčios erdvės vidaus trijų dimensijų modelį, kurį pasitelkus ir panaudojus profesionalią apšvietimo skaičiavimo programą, buvo vykdomi apšvietos skaičiavimai ir parengtos ypač tikslios ir realistiškos vizualizacijos.
Trijų karalių koplyčioje nuo pat pradžių buvo atmestas puošnių pakabinamų kandeliabrų ar sietynų variantas – tam per maža erdvė, be to, nebuvo ir šviestuvų pakabinimo galimybės. Apšvietimui naudojama paprastų formų, funkcinė apšvietimo technika. Koplyčios skliautų tapybos apšvietimui panaudoti nedideli, mažo galingumo halogeniniai prožektoriai, sumontuoti ant piliastrų kapitelių viršaus taip, kad kuo mažiau butų matomi iš apačios. Bendros erdvės, altoriaus stalo, monstrancijos bei altoriaus su nukryžiuotojo figūra apšvietimo įranga sumontuota pasitelkus trijų fazių bėgelius, kurie įtvirtinti kampe tarp sienos ir piliastro, abejose koplyčios pusėse. Bėgeliai leidžia laisvai keisti prožektorių vietas, taip pat, esant reikalui, įdėti papildomų šviestuvų. Bendrajai erdvei ir altoriaus stalui apšviesti panaudoti prožektoriai su metalų halogeniniais aukšto slėgio iškrovos šviesos šaltiniais.
Bendros erdvės apšvietimui pasitelkti 34 laipsnių šviesos sklaidos optikos prožektoriai, stalo apšvietimui mažesnio galingumo, 13 laipsnių šviesos sklaidos optika. Tam, kad būtų sumažintas akinimas, ant prožektorių sumontuojamos antiakinamosios grotelės. Nukryžiuotojo figūrai apšviesti panaudotas vienas nedidelio galingumo siauro šviesos sklaidos kampo prožektorius. Monstrancijai apšviesti naudojami kompaktiški, itin siauro šviesos sklaidos kampo, energiją taupantys, 13 W prožektoriai su šviesos diodiniais šaltiniais. Altoriaus viršuje sumontuotu tik 6,8 W galingumo šviesos diodiniu šviestuvu apšviečiama Dievo Apvaizdos akis. Visos koplyčios šviestuvų grupės jungiamos atskirai, turint galimybę sukurti įvairias apšvietimo scenas. Šventinio apšvietimo metu, pavyzdžiui, per krikštynų ar vestuvių ceremoniją, įjungiamos visos šviestuvų grupės. Paprastų dienų metu, taupant elektros sąnaudas, įjungiami skliauto, nukryžiuotojo figūros, Dievo Apvaizdos ar monstrancijos apšvietimas. Taigi bendram koplyčios apšvietimui užtenka nuo skliauto atspindinčios šviesos.
Ieškant pagrindinės Bernardinų bažnyčios erdvės apšvietimo sprendinių, ilgai buvo svarstyta, kokio tipo šviestuvus reiktų naudoti. Istoriniuose (ar tai būtų sakralinės, ar reprezentacinės paskirties pastatai) pastatuose mes įpratę matyti senovinius kandeliabrus, kurie gražiai atrodo ir veikia kaip interjero akcentai, tačiau jie funkciškai neatlieka savo paskirties – skleidžia nepakankamai šviesos ten, kur reikia. Buvo analizuojami kitų Lietuvos bažnyčių apšvietimo sprendiniai, ieškoma analogų kitose šalyse. Ilgainiui nuspręsta tęsti koplyčios apšvietimo strategiją. Juk nebuvo išlikusių autentiškų šviestuvų, o pritaikyti užsienio gamintojų gaminius buvo estetiniu požiūriu rizikinga. Taigi bendrai bažnyčios erdvei apšviesti panaudoti paprastų ir aiškių formų cilindriniai šviestuvai, kurie centrinėje navoje, ties skliautų centrais, jungiami į vientisą elementą po aštuonis šviestuvus, o šoninėse navose montuojama po du šviestuvus. Centrinės navos keturi šviestuvai iš aštuonių šviečia į viršų, keturi į apačią, analogiškai šoninėse navose – vienas į viršų ir vienas į apačią. Taip apšviečiami ir skliautai, ir grindys. Beja, ruošiant apšvietimo projektą, dar niekas nežinojo apie vėliau restauracijos metu atrastą skliautų tapybą. Presbiterija apšviesta taip pat dvejose vietose pakabintais elementais, susidedančiais iš dviejų šviestuvų – vienas šviečiantis į viršų, kitas – į apačią. Buvo pagalvota ir apie šių šviestuvų techninį aptarnavimą. Vienuolikos metrų aukštyje esančių šviestuvų lempų pakeitimas – nelengva užduotis. Šviestuvai pakabinti pro ties skliautų centrais esančias angas, kur įrengtos mechaninės gervės šviestuvams ant plieno lyno troso nuleisti žemyn ar, esant reikalui, koreguoti šviestuvų aukščius.

Bendro ploto apšvieta svyruoja nuo 100 lx iki 150 lx. Centrinė nava turi būti apšviesta smarkiau nei šoninės, todėl joje yra 150 lx apšvieta, šoninėse – 100 lx. Į apačią šviečiantys šviestuvai yra su metalų halogeniniais aukšto slėgio iškrovos šviesos šaltiniais, į viršų – su kompaktinėmis liuminescensinėmis lempomis. Tam, kad būtų galima sukurti įvairius apšvietimo scenarijus, šviestuvai jungiami skirtingomis grupėmis. Taip galima įjungti tik skliautų apšvietimą, centrinės ir šoninių navų apšvietimą, presbiterijos skliauto ar jos bendrą apšvietimą. Žinoma, įmanoma įjungti ir vien tik kelių šviestuvų „budintį“ apšvietimą.

Ties centriniu altoriumi apšvietimas 300 lx – 500 lx. Tai pasiekiama pasitelkus akcentinius prožektorius su metalų halogeniniais aukšto slėgio iškrovos šviesos šaltiniais. Prožektoriai montuojami į trifazius bėgelius, pritvirtintus 7 m aukštyje ant kolonų. Tuose pačiuose bėgeliuose numatyti tokie pat, kaip naudojami Trijų karalių koplyčioje, kompaktiški itin siauro šviesos sklaidos kampo energiją taupantys šviesos diodiniai prožektoriai, reikalingi tarp kolonų esantiems altoriams apšviesti. Kiekvieną bėgelį su jame esančiais šviestuvais galima atskirai įjungti ar išjungti kolonos apačioje esančiu viengubu ar dvigubu jungikliu.

Ant vienos iš bažnyčios sienų esančios didžiosios freskos apšvietimui numatyti du prožektoriai su užliejančiosios (angl. wallwashers) šviesos sklaidos optikomis. Tambūrui apšviesti numatyti opalinio stiklo cilindro formos pakabinami šviestuvai su liuminescensinėmis lempomis. Ties įėjimu į pagrindinę bažnyčios patalpą jau įrengtas laiptų bei panduso apšvietimas.

 
 
Architektūrinis apšvietimas

Turite klausimų?
Susisiekite su mūsų GAUDRĖ apšvietimo specialistu

Susisiekti
Gabrielius Vizgirda