Šviesa. Menas. Inovacijos.
 
 

Verslui

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centras Kaune

  • Integruoto mokslo studiju ir verslo centras slenis Santaka Kaunas 2
  • Integruoto mokslo studiju ir verslo centras slenis Santaka Kaunas 4
  • Integruoto mokslo studiju ir verslo centras slenis Santaka Kaunas 13
  • Integruoto mokslo studiju ir verslo centras slenis Santaka Kaunas 16
  • Integruoto mokslo studiju ir verslo centras slenis Santaka Kaunas 15
  • Integruoto mokslo studiju ir verslo centras slenis Santaka Kaunas 8
  • Integruoto mokslo studiju ir verslo centras slenis Santaka Kaunas 19

Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) „Santaka“

Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) „Santaka“yra atviras Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijų, įmonių atstovams –  mokslininkams, magistrantams, doktorantams ir kitiems tyrėjams, atliekantiems MTEP darbus, susijusius su darniosios chemijos, mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų sritimis.Studentams čia taip pat sudaromos puikios sąlygos atlikti laboratorinius tyrimus ir eksperimentus savo baigiamiesiems darbams, bendradarbiauti su mokslininkais, plėsti žinių akiratį, įgyti mokslinio tiriamojo darbo ir verslumo įgūdžių.Centre kuriamos puikios sąlygos moksliniams tyrimams, jų rezultatų komercializavimui bei studijoms; taip pat bus įriangiamos modernia tyrimų technika aprūpintos laboratorijos, leisiančios tinkamai atlikti naujus mokslinius tyrimus ir eksperimentus. Net pats teritorijos apšvietimas parodo aiškų, šviesų ir tiesų kelią į mokslo platybes.

Tako apšvietimui parinktos 3,5 metro aukščio, Ispanų firmos LEDS-C4, pagamintos iš anoduoto aliuminio, atramos, vidaus kiemeliu 0,9 metro stulpeliai. Šviestuvuose sumontuota firmos OSRAM, energiją taupantys šviesos šaltiniai.